Papendorp, high-tech werkplekken in het groen

plattegrond nieuw bedrijventerrein tekening vogelvluchtperspectief nieuw bedrijventerrein tekening vogelvluchtperspectief nieuw bedrijventerrein binnenhof kantorencomplex man die buiten telefoneert bij kantoor vrouw leesttijdschrift zittend op trap buiten kantoor kantoorgebouw in park

Het bedrijven- en kantorenterrein Papendorp is gelegen aan knooppunt Oudenrijn (A2-A12) en valt binnen de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn. Op basis van een globaal masterplan van bureau OMA hebben bureau Wissing en West8 gezamenlijk een inrichting ontworpen. Peter Verschuren was verantwoordelijk voor de gebouw-opstelling in het landschap en de parkeeroplossingen onder gebouwen en maaiveld. West 8 droeg zorg voor de inrichting van groen- en waterpartijen en de detailleringen van verhardingen en straatmeubilair. De supervisie op de architectuur van de gebouwen is eveneens vanaf de start in handen van Peter Verschuren. Uniek voor een bedrijventerrein in Nederland is de manier waarop het merendeel van de auto's onder landschap en gebouwen is verstopt. Dat overheersende beeld van een landschap waarin gebouwen zijn opgenomen valt ook op vanaf de snelwegen. Vanuit de gebouwen kan het groen direct betreden worden zonder straten te hoeven oversteken.

Papendorp ontving in 2009 de Rietveldprijs voor de zorgvuldige wijze waarop architectuur, stedenbouw en landschap zijn verzorgd.

Ontwikkeling vanaf 1998 tot heden. Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--