Wateringse Veld, De Haag

plattegrond van grote woonwijk tekening van woontorens gezien vanuit een roeiboot tekening van kop van plantsoen omgeven door woningen tekening van kop van plantsoen omgeven door woningen tekening van woonwijk in vogelvluchtperspectief luchtfoto van woonwijk rondom grote vijver

Op de VINEX-locatie Wateringse Veld ten zuiden van Den Haag werden van 1995 tot 2012 ca. 7800 woningen gebouwd met bijbehorende winkels en scholen. Het ontwerpwerk van Peter Verschuren, aanvankelijk in dienst van de gemeente Den Haag en later voor bureau Wissing, vond plaats in samenwerking met de dienst Stedelijke Ontwikkeling en het Ingenieursbureau van Den Haag. Opdrachtgever was De Ontwikkelings-Combinatie Wateringse Veld: een samenwerking van De gemeente Den Haag en Bouwfonds.

Wateringse Veld heeft het karakter van een nieuwe tuinstad met twee centraal gelegen stedelijke buurten en daaromheen zes buurten met een lagere dichtheid. Het bestaande en het nieuwe wegenstelsel vormen samen een voortzetting van het wegenpatroon in de omgeving. Landschappelijke elementen werden verhevigd: een slingerende vliet was aanleiding voor een park, een dijk werd een opvallende rand van een nieuwe langgerekte plas.

De pleinen en plantsoenen in Wateringse Veld hebben een omsloten vorm. Wat hogere Appartementengebouwen werden ter oriëntatie en herkenning gebruikt in een stelsel van zichtlijnen, assen en blikvangers. Bij de uitwerking van de bouwblokken werd gestreefd naar architectonisch-stedenbouwkundige ensembles die zich onderscheiden door een eenheid in architectuur. Langs de oorspronkelijke tuinderswegen bevindt zich een grote variatie aan particuliere woningen.

Een ecologische zone verbindt Midden Delfland met de noordzijde van het plangebied. De inrichting van plantsoenen en oevers ondersteunt flora en fauna tot diep in de wijk. De waterhuishouding in het gebied voorziet in zwemwaterkwaliteit. Met de opstelling van de woningen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met gebruik van zonne-energie. De laatst gerealiseerde buurt binnen Wateringse Veld staat ook op deze website beschreven: Binnentuinen.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--