Woonpark Mortiere, Middelburg. New Urbanism in Zeeland

plattegrond van nieuwe woonwijk foto drie nieuw-traditionele woningen foto silhouet nieuwe woonbuurt

Aan de zuidzijde van Middelburg is het plan voor Woonpark Mortiere nu voor ca. twee-derde gerealiseerd. De ontwerpopgave vanuit het Consortium Mortiere (Heijmans en AM-Vastgoedontwikkeling) bestond uit het realiseren van een stedenbouwkundig plan dat uitgewerkt moest worden in traditionele architectuurstijl.

Het gebied wordt bepaald door twee snelwegen, een bedrijventerrein, een gevangenis en een ROC. Omdat de akkers waaruit het gebied bestond, afgezien van een watergang, ook geen enkele aantrekkelijke aanleiding gaf om het gebied aan te verankeren, heeft Peter Verschuren, ontwerpend voor Wissing, een park als centrale kwaliteit voor het gebied gekozen. Een landschapsinrichting met golfbaan werd geïntroduceerd om de snelwegen uit zicht te houden. Alle woningen zijn via straten en paden over een korte afstand met het park verbonden. Aan de kop van het park is een voorzieningencluster met appartementenbebouwing geconcentreerd.

Ook de supervisie op de architectuur is vanaf de eerste bouwplanontwikkeling aan Peter Verschuren toevertrouwd. De bouwstijl is geënt op vooroorlogse architectuur, met een referentiekader dat breder is dan alleen dertiger jarenarchitectuur. Er wordt een kleuren- en materialenpalet aangehouden dat is ontleend aan traditioneel 'Zeeuws vernacular'.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--