Zilverackers: Veldhoven breidt uit met nieuwe dorpen

plankaart van nieuwe woonwijk tekening in vogelvluchtperspectief van dorp tekening in vogelvluchtperspectief van dorp en beekdal

Peter Verschuren won met het ontwerpteam van Wissing in 2006 de selectie voor een grote woningbouw-uitbreiding van Veldhoven-West. Het planconcept voor het gebied, dat in hoofdzaak bestaat uit landbouwgronden en bosgebied, behelsde in plaats van het gebruikelijke uitbreidingsplan een viertal nieuwe dorpen en de uitbreiding van het bestaande dorp Oerle. Het concept werd uitgewerkt tot een Masterplan dat voor de gemeente daarna als basis heeft gefunctioneerd voor het bestemmingsplan Zilverackers. Het Masterplan plan gaf duidelijke sfeersuggesties met betrekking tot de opbouw van de dorpen en de tussenliggende velden. De bossen blijven behouden en in het beekdal gaat weer water stromen. Ondertussen heeft de planontwikkeling geleid tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor Oerle-Zuid , de structuurschets De Drie Dorpen en een stedenbouwkundig plan voor het dorp Huysackers.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--