Structuurschets 'De Drie Dorpen'

Veldhoven breidt uit met nieuwe dorpen

tekening plattegronden drie dorpen afbeelding structuurplan stadsuitbreiding in plattegrond tekening in vogelvluchtperspectief van dorpsplein tekening in vogelvluchtperspectief van dorpsplein tekening in vogelvluchtperspectief van dorpsplein

De structuurschets 'De Drie Dorpen' vormde in 2010 een volgende stap in de uitwerking van het Masterplan 'Zilverackers' , een uitbreiding van Veldhoven aan de westzijde van de bebouwde kom. Aan Wissing werd gevraagd met een structuurschets een concreter idee te geven van de opbouw van de dorpen zoals die in Zilverackers gesuggereerd werd. Samen met Désirée de Jonge van bureau Wissing ontwierp Peter Verschuren een structuur voor de drie dorpen in het midden van het ontwikkelingsgebied.

Op de vraag hoe de verschillende identiteiten van de dorpen zouden kunnen worden gekenschetst gaf Peter Verschuren aan dat bestaande Brabantse dorpen ook niet van een opgelegde identiteit of leidmotief werden voorzien; met drie schetsen van de drie nieuwe dorpen geeft hij aan dat met iets verschillende vormen van brink en aanloopstraten en een net verschillende inrichting en bebouwing, de dorpen direct herkenbaar zullen zijn.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--