Nieuwe Oogst, een dorpsuitbreiding

tekening plattegrond in kleur van woonwijk met dakenplan tekening plattegrond van woonwijk zwartwit tekening plattegrond van deel van woonwijk zwartwit perspectieftekening van dorpsuitbreiding van bovenaf gezien overzicht van meerdere foto's met traditionele woningen Peter Verschuren geeft uitleg  aan publiek bij paneel vol met stickers

Aan de zuidzijde van het dorp Eemnes hebben Peter Verschuren en Hilke Batist in 2012 voor Wissing een dorpsuitbreiding ontworpen in opdracht van de gemeente Eemnes en drie ontwikkelaars. Als uitgangspunt werd meegegeven dat het patroon van polderkavels en sloten als referentie zou dienen voor de planstructuur. De sloten waren aanleiding tot enkele lange singels in het plangebied. Veel van de woningen konden daarmee op een waterpartij worden georiënteerd. Met kleine verschuivingen in het polderpatroon konden er op een aantal plaatsen omsloten plantsoenruimtes worden voorgesteld.

De structuur maakt het mogelijk het dorp over een langere tijd met kleine aantallen woningen straat voor straat uit te breiden. Met de architectuur wordt een afwisselend en dorps karakter nagestreefd. Over de architectuur en straatinrichting en over de te realiseren woningtypes is gedurende meerdere 'co-creatie'-avonden intensief met belangstellenden gecommuniceerd. Peter Verschuren begeleid als supervisor de architectonische ontwikkeling van de bouwplannen voor Nieuwe Oogst.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--