Oranjeburgh, nieuwbouw in een Schiedamse dertigerjarenwijk

tekening van buurtplattegrond perspectieftekening van woonbuurt van bovenaf gezien plattegrond van woonbuurt

Door sloop van het Vlietlandziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam-West kwam rond 2010 een terrein vrij voor nieuwbouw, midden in een woonwijk uit de dertigerjaren. In het Stedenbouwkundig Plan voor deze locatie is de oude ziekenhuistuin met prachtige volgroeide bomen gebruikt als centraal plantsoen.

De nieuwe bouwblokken rondom het plantsoen hebben de opzet zoals die overal in de omringende wijk herkenbaar is: een bouwblok waarin de achtertuinen van de woningen tegen elkaar zijn geplaatst aan de privé-binnenzijde van het blok. De voorkanten van de woning grenzen aan de openbare buitenzijde van het blok. Kleine verscholen parkeerterreintjes in het blok beperken de hoeveelheid parkeerplaatsen op straat.

Aan het centrale plantsoen bevinden zich tegenover elkaar twee appartementengebouwen waarbij het bestaande zusterhuis deel uitmaakt van het aan de zuidzijde gelegen complex. Peter Verschuren ontwierp het plan samen met Joris Dresen voor Wissing in opdracht van de Gemeente Schiedam.Het plan omvat 68 grondgebonden woningen en ca. 57 appartementen.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--