Een groen kader voor de geleidelijke invulling van de Spoorzone Delft

park met enkele gebouwen van bovenaf gezien) buxusstruik in de vorm van toren station delft tekening van park op dak spoortunnel tekening doorsnede over park op spoortunnel

De woning- en kantorenmarkten stagneren en de kans is groot dat de ontwikkeling van de Spoorzone Delft gefragmenteerd en met horten en stoten zal plaats vinden. Het voorstel van Peter Verschuren is een snel tot stand te brengen inrichting waarbinnen zowel tijdelijke activiteiten als definitieve bebouwing ingepast kunnen worden: de grenzen van toekomstige bouwblokken worden ingeplant met hoge hagen met een verborgen afrastering erin of erachter. De toekomstige straten worden met gazon of borders afgezoomde wandelpaden.De parkstrook op het tunneldak wordt definitief ingericht als wandelpark.

Achter de hagen of als onderbreking van de hagen worden zowel tijdelijke als definitieve projecten ingevuld, waarbij de haag telkens samen met de invullingen voor de continuïteit van de begrenzing zorgt. De haag wordt alleen voor zover nodig onderbroken. Wat zich achter de haag bevindt wordt aan het zicht vanuit de openbare ruimte onttrokken, net als bij een gebruikelijk stadsblok.

In de tekening zijn voorbeelden ingevuld van lopende tijdelijke initiatieven (een stadskas met groentetuinen, een hotel-restaurant in een oud treinstel) de herbouw van het stationskoffiehuis en voorbeelden van particuliere woningbouwinitiatieven. Ook parkeergelegenheid kan achter de hagen ingericht worden.

De inspiratie voor het voorstel is gevonden in de tuinen van kasteel Versailles, waar achter de verzorgde hoge hagen soms de prachtigste danszalen in de openlucht te bereiken zijn, maar vaak ook worden schuren, onkruid en minder verzorgd terrein door de hagen schitterend uit beeld gehouden.

home, projecten en contact Fijne Stad

over Peter Verschuren

--.--